Som säljare betalar du inga avgifter för att sälja din faktura. Däremot är beloppet som du får för din faktura baserat på det aktuella marknadspriset. I snitt ligger det på 97-99% av fakturabeloppet och beror bl.a. på hur attraktiv fakturan är för köparna.