Invoier har stöd för integration mot ett antal affärs-system. Önskar du bygga en egen integration mot riskbedömningen så kontakta oss på support@invoier.com