RIPE™ är en AI-motor som har analyserat hundratusentals fakturor och deras utfall. När du skickar in en faktura för analys så analyserar den automatiskt företagen, personerna, branschen och hundratals andra parametrar för att kunna ge en träffsäkerhet på över 93%.