Du behöver vara ett svenskregistrerat aktiebolag, handelsbolag eller enskild firma.