RISK-prediktion av fakturor

“Tänk om man kunde säga när en faktura kommer bli betald redan när man skickar den...”

Försenade betalningar

Sent betalda fakturor kostar pengar men är kanske framför allt ett tecken på att något inte står rätt till.
Nu kan du arbeta proaktivt med de kunder som utgör en risk för att undvika kundförluster och ansträngda kundrelationer.

 

Varför vill man veta när en faktura kommer bli betald?

Finns många anledningar, men det några av våra kunder rankar högst är
- Kunna proaktivt agera mot sena betalningar
- Stärka kundrelationerna
- Ge incitament för de kunder som väntas betala tidigare än väntat
- Få kontroll på faktureringen
- Välja att sälja de fakturor som är i riskzonen

Invoiers lösning

 

Invoier erbjuder en tjänst där företag snabbt kan få en överblick på risken för sent eller uteblivna betalningar. I ett svep analyseras de fakturor man ska skicka/har skickat och som resultat får man fakturorna sorterade i olika riskklasser.

Riskklass 1 - Fakturan kommer att betalas minst 3 dagar innan förfallo

Riskklass 2 - Fakturan kommer att betalas på förfallodagen (+-3 dagar)

Riskklass 3 - Fakturan kommer att betalas 2-25 dagar sent

Riskklass 4 - Fakturan kommer att betalas tidigast 25 dagar efter förfallodatum.

Vår AI-motor har för närvarande >90% träffsäkerhet i prediktionerna och förbättras kontinuerligt för varje faktura. Närmare 1 miljon fakturor har analyserats och står som grund för lösningen.

1. Skicka fakturafil eller använd API
2. Vår AI beräknar risken
3. Ni får åter filen/resultatet och kan ta action