Hur fungerar Invoiers marknadsplats?

Transparens

Alla aktörer har tillgång till aktuella priser och volymer för att kunna fatt bästa beslut

Köpa och sälja i realtid

Genomför ett köp eller en försäljning direkt till priser du känner till.

Automatisering

Fakturor kvalificeras och matchningen mellan köpare och säljare görs automatiskt på marknadsplatsen.

Speed

Allt sker i realtid, dvs det du ser i marknadsplatsen är de priser och volymer som du kan göra avslut på – oavsett om du är köpare eller säljare.

Steg 1 - Registrera dig

Vi välkomnar dig oavsett om du är köpare eller säljare eller av annan anledning är intresserad av information från marknadsplatsen.

Alla intresserade kan se priser på olika typer av fakturor och det så kallade orderdjupet, dvs priset och volymen av fakturor som ligger för försäljning och för köp.

Steg 2 - Säljare

Den som är intresserad av att sälja en eller flera fakturor skickar dessa till oss och vi kvalificerar och kontrollerar att informationen är korrekt. Därefter väljer du om du vill sälja till marknadspriset eller om du vill ställa ett högre pris och hoppas på att någon köpare accepterar detta pris.

Steg 3 - Köpare

Om du vill köpa fakturor så anger du vilken typ av fakturor du är intresserad av och anger till vilket pris du vill köpa dessa.

Steg 4

Invoier matchar alla sälj- och köpintressen i realtid och reglerar omedelbart alla transaktioner.

Klicka här för att påbörja registreringen