Utvecklare

Snabb finansiering
Kom igång och integrera ditt system mot RIPE™ och marknadsplatsen

Redo att integrera ditt företag mot Invoiers marknadsplats eller riskprediktionsmotor?

Anslut till vårt rest-API och kom igång.

Invoier erbjuder ett API för företag som vill ansluta till marknadsplatsen eller vill göra riskanalyser på fakturanivå. Vi kombinerar smart data och detaljerade insikter som ni kan agera på. Vi välkomnar er utverklare att dyka in i vår dokumentation för att snabbt komma igång och börja bygga.

Invoiers API är designat runt REST som sin kärna och använder HTTP verbs och statuskoder för request/response status.

Maila developer@invoier.com för att komma igång.

{
 "invoice": {
  "send_date": "2020-12-31",
  "expiry_date": "2021-01-31",
  "sek_amount": 55000,
  ...
 },
 "org_number_sender": "xxxxxx-xxxx",
 "org_number_debtor": "xxxxxx-xxxx"
 ... 
}